Contact.

In contact met de redactie.
Kopij voor, of vragen over de dorpskrant, kunt u richten aan Theo Visser.

Redactieadres: Kuilen 4,
5435 XS Sint Agatha.
Telefoon: 0485-314583.
De bezorging is in handen van Harry Cuppen en Jos Stevens. Kopij kunt u bij de redactie aanbieden. De redactie is ook per e-mail te bereiken:

 

Een stukje geschiedenis.

Sint Agatha en haar klooster.

Op 4 september 1315 horen we voor het eerst van de kapel van Sint Agatha onder Kuycbrockele. In die tijd werd in Kuycbrockele bij een Maasovergang tegenover Middelaar een kapel gebouwd voor de heilige Agatha. De kapel lag op een plek waar vaak verwoestende overstromingen plaats vonden en de heilige Agatha was een Siciliaanse martelares die graag werd aangeroepen bij natuurrampen. De kapel bezat de "collectieve aflaat", wat erop duidt dat er ook een hospitaal of pesthuis aan verbonden was. Bewijs hiervoor is echter niet voorhanden. Bij deze kapel ontstond in 1371 het bekende Kruisherenklooster. Het dorpje heette voortaan Sint Agatha en bleef van bescheiden omvang. In 1462 leefden 12 kruisheren in Sint Agatha.

 

Vanaf 1579 had Sint Agatha zwaar te leiden onder oorlogshandelingen. In 1580 liet de Spaanse legeraanvoerder Camillo Saccini het klooster, de kerk en de kloosterboerderijen gedeeltelijk slopen en het kloosterbos kappen, om met het materiaal kasteel Middelaar te versterken. Tot 1812 bleven het roerige tijden, waarin Sint Agatha door de Spanjaarden, in 1635 door een troep Kroatische soldaten en in 1672 door de Fransen belaagd werd.

 

In 1665 wordt de economische situatie van het hele Land van Cuijk in kaart gebracht om de hoogte van de belastingen te kunnen vaststellen. In Sint Agatha leefden toen bijna uitsluitend landbouwers: in totaal 20 gezinnen. 17 van hen beschikten over twee of meer paarden. Het dorp had een eigen brouwerij met tapperij. Voor alle andere behoeften moesten de bewoners naar Cuijk. Een bijzonderheid voor zulk een kleine gemeenschap is dat er ook twee was- en strijkvrouwen wonen. Het kan niet anders of zij werkten voor het klooster van de Kruisheren.

 

Sint Agatha had al vanaf 1809 een eigen onderwijzer, maar nog geen schoolgebouw. De Kruisheren waren bereid een stuk grond af te staan en de school werd gebouwd "ten noorden van het kruispunt van de Grote Landweg van Gelderland over Catwijk op Venlo en een gemenen weg komende van de meeste boerenwoningen op het klooster". De school had één klaslokaal.

 

De Dorpskrant van Sint Agatha.

U leest het, Sint Agatha en haar klooster hebben een ware geschiedenis die veilig opgeborgen ligt in de Gemeentelijke archieven, waaruit het bovenstaande. Maar ook nu wordt er in ons ± 515 inwoners tellende dorpje geschiedenis geschreven. Minder heftig weliswaar dan in vroeger tijden maar zeker ook het vermelden waard. De Dorpskrant tekent al vanaf 1994 deze geschiedenis maandelijks op in een heuse krant en maakt u nu ook op het internet deelgenoot van het wel en wee in ons dorp.

 

Alle rechten voorbehouden © DE DORPSKRANT St. Agatha